เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ทต.นิคมคำสร้อย
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทรศัพท์ 0-4268-1065 โทรสาร 0-4268-1066
menu1

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

นายอำเภอนิคมคำสร้อย เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน🎋และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ขยะเปียก)🌹 ชุมชนอุ่นคำเจริญและชุมชนสุขสำราญ

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” โดยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิทฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การบริหารจัดการขยะ” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย ได้มอบหมายให้นายแสวง พลพวก รองนายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  ดำเนินการตรวจเยี่ยม พบปะ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอนิคมคำสร้อย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2559

menu2

menu3

krom  banchi ngob
 ppc  san  sanpakorn
 samakom  stng  dit
sml kkt info
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS